HUISREGELS

HUISREGELS

 

In onze praktijk gelden de volgende huisregels:

 

Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor dient een gezondheidsvragenlijst te worden ingevuld. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Graag bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs en zorgpas meenemen.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

Bij spoedgevallen, of indien u pijn heeft, belt u ons dan bij voorkeur voor 10:00 uur, zodat wij u dezelfde dag nog kunnen helpen. U dient zich dan wel te conformeren aan het aan u aangeboden tijdstip van behandeling. Wij kunnen dan geen rekening houden met uw voorkeuren betrefende uw werk/school.

Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen of een behandeling intensiever blijkt dan vooraf verwacht. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts of mondhygiënist te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door zelf op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Bij bezoek in de praktijkkamer graag uw mobiele telefoon op stil zetten.

Wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres of telefoonnummer graag tijdig doorgeven. Dit kan ook via het contactformulier op deze website.

Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot uw gezondheid, dit graag bij uw eerstvolgende bezoek doorgeven aan uw tandarts of mondhygiënist. Het is zeer belangrijk om dit door te geven om complicaties tijdens uw behandeling te voorkomen.

Indien er wijzigingen zijn in medicatiegebruik, dan graag bij uw eerstvolgende bezoek een nieuw medicatieoverzicht van uw apotheek meenemen.

U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole.

Wij sturen een paar dagen voor uw afspraak een herinnering per e-mail naar onze patiënten. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

Bij een niet nagekomen afspraak, of wanneer de afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, kunnen wij de kosten in rekening brengen.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit telefonisch of mondeling bij de balie. Het is niet mogelijk om via e-mail een afspraak te annuleren,

Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.

Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics. De patiënt zorgt ervoor dat het betalingsgedrag volgens afspraak verloopt. Meer informatie over de betalingsvoorwaarden vindt u op onze website.

Bij behandelingen boven de € 250,-  ontvangt u van ons een begroting.

Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan een afspraak uw tanden poetsen

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk de Haan is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij Tandartspraktijk de Haan worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Tandartsen en andere medewerkers van Tandartspraktijk de Haan zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

 

 

RECHT OP INFORMATIE

 

Als goede zorgverlener is het onze plicht u onder andere te informeren over:

 

De aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;

Indien van toepassing de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose;

Eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden;

En alle gepaard gaande kosten;

 

Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.