TARIEVEN

TARIEVEN


VASTE LIJST MET TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN


De NZA heeft bepaald dat er een vaste lijst met verrichtingen wordt gebruikt, met de daaraan gekoppelde tarieven. Sinds een aantal jaren is het ook noodzakelijk dat de gebruikte tarieven voor techniek- en materiaalkosten worden gepubliceerd.

Meer informatie over de tarieven kunt u onder de knoppen hieronder vinden en op de website van allesoverhetgebit.nl.


WETEN WAAR U AAN TOE BENT


Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan € 250,- kost, krijgt u vooraf een prijsopgave. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.


WAT VERGOEDT UW VERZEKERING?


De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl.